Ve dnech 11. 11. 2019 až 19. 11. 2019 se uskutečnila první mobilita žáků ze Slovenské republiky. Mobility zúčastnili čtyři žáci učebního oboru kuchař – číšník a 3 žáci učebního oboru kadeřník.

Po příjezdu slovenských žáků, jejich ubytování a uvítací večeři si žáci slovenské strany prohlédli jednotlivá pracoviště odborného výcviku a celkově se seznámili s provozem, s bezpečnostními a hygienickými předpisy našich odborných pracovišť. Žáci měli možnost se při uvítací večeři seznámit s českými kolegy a navázat tak přátelské vztahy. Všichni byli společně seznámeni s programem celé mobility a to jak pracovní částí, tak i volnočasovými aktivitami.

Českou stranu zastupovali žáci třetího ročníku, kteří pod vedením učitelů odborného výcviku pracovali spolu se slovenskými žáky jak na úseku teplé kuchyně, tak i na úseku obsluhy a odbytu. Slovenští žáci byli zapojeni do přímého chodu školní kuchyně, došlo k interakci s ostatními zaměstnanci školní kuchyně a po dobu čtyř dnů se obě skupiny aktivně zapojily do přípravy jednotlivých pokrmů české i slovenské kuchyně a tím společně zahájily práce na jednotlivých výstupech.

Žáci oboru kadeřník získali informace potřebné pro téma první mobility, k vytvoření elektronické knihy. Ty jím byly předány prostřednictvím školení vedeného odborným technologem. Žáci se v průběhu mobility seznámili s úkony a postupy prací, které jsou u oboru kadeřník na naší škole vyučovány. Získali nové informace v postupech výroby vlasové třásně a její chemické úpravě. Dále prováděli preparaci a barvení řas. Žákům byly předány informace o postupech účesové tvorby a práce se speciálními pomůcky. 

V rámci volnočasových aktivit se žáci i učitelé zúčastnili jednotlivých seminářů a exkurzí, během kterých získali poznatky o tradiční jihočeské a krajové gastronomii. Prostřednictvím seminářů získali informace o tradiční výrobě mouky, piva a lihovin. Návštěvou Jihočeského muzea došlo k informovanosti o samotné historii obou oborů a zároveň prohlídce dříve používaných pomůcek.

V průběhu práce i volnočasových aktivit, které žáci absolvovali, společně došlo k prohloubení sociálních vztahů, které vyústily až k vřelému přátelství a tak budou mít žáci při další mobilitě ve slovenské škole na co navazovat a již teď se na sebe těší.

První mobility se zúčastnilo celkem 19 žáků a 5 učitelů praktické i teoretické výuky z obou oborů.